Buat renungan saudara-saudara ku yang memilih wadah keganasan dalam perjuangan:
"Bukanlah tujuan Nabi itu diturunkan untuk membunuh manusia kafir tetapi adalah untuk mengeluarkan manusia dari kekafiran".

Friday, July 28, 2006

Khairat Kematian yang lebih Fleksibel dan Saksama

Apabila seorang meninggal adalah menjadi kewajipan kepada orang yang masih hidup untuk menguruskan pengkebumian mayatnya. Mungkin di masa yang lalu dan masa sekarang kita tidak banyak menghadapi masalah untuk menguruskan pengkebumian mayat ini kerana masyarakat kita memang faham akan tanggungjawab fardhu kifayah ini.

Tetapi bila masyarakat kita sudah semakin maju dan moden, sudah terlalu materialistik, mereka menjadi begitu sibuk dengan urusan masing-masing sehingga penglibatan mereka dengan kerja-kerja kemesyarakatan yang biasa dilakukan secara sukarela dan gotong royong semakin mendapat sambutan dingin.

Sekarang semua kerja dilakukan dengan upah, tidak ada upah kerja tak berjalan, termasuk juga kerja-kerja pengurusan pengkebumian mayat. Sehingga pernah jadi berita di akhbar baru-baru ini, pengkebumian mayat terpaksa ditangguhkan kerana waris tidak dapat mengadakan wang upah penggali kubur sebanyak RM400.

Sekarang tidak banyak lagi yang kita boleh dapat secara percuma, ustaz yang mengajar agama, guru yang mengajar membaca Quran, imam dan saksi yang menikahkan pun telah lama menerima elaun dan bayaran. Maka pengkebumian mayat juga tidak terlepas dari memerlukan kos untuk mengendalikannya.

Mungkin kerana sekarang ini masyarakat telah mula sedar akan hal tingginya kos pengurusan mayat ini maka banyaklah kampung-kampung dan taman-taman perumahan yang mewujudkan sekim tabung khairat kematian bagi tujuan membantu menguruskan pengkebumian mayat di kawasan mereka. Sekarang ini sudah biasa kita dengar tentang tabung khairat kematian yang diwujudkan bagi mengendalikan urusan pengkebumian.

Lain tempat lain cara sekim tabung khairat kematian ini, ada yang dikutip tiap-tiap tahun seperti yuran dari setiap ahli, ada yang dikutip sebanyak lima ringgit setiap ahli bila ada kematian dan berbagai-bagai lagilah kaedah yang mereka gunakan. Yang pentingnya duit yang mereka kutip mestilah sentiasa cukup untuk membiayai pengurusan pengkebumian bila ada kematian di kawasan mereka. Selalunya kutipan ini dikendalikan oleh pihak masjid kerana masjid diberi tanggungjawab untuk mengurus pengkebumian mayat di khariah mereka.

Saya ingin mencadangkan supaya sekim khairat kematian ini diselaraskan supaya ia lebih saksama, memberi kepuasan hati kepada semua. Saya rasa adalah baik jika seorang ahli itu membayar hanya sebanyak kos semasa yang diperlukan untuk menguruskan pengkebumian satu mayat.

Sebagai contoh jika kos semasa pengkebumian satu mayat di suatu tempat itu dari memandikannya, kafan, sembahyang mayat, pengangkutan, menggali kubur dan menanamnya adalah RM700, maka setiap ahli kenalah membayar sebanyak RM700 sahaja apabila dia ingin menjadi ahli khairat kematian. Dia boleh membayar secara tunai ataupun secara ansur untuk satu tempoh yang ditetapkan dan apabila sudah cukup bayaran RM700 yang dibuatnya itu, tidaklah perlu dia membayar lagi sehinggalah wang itu digunakan atau dikeluarkan kerana membiayai kematiannya atau kematian salah seorang anggota tanggungannya.

Jika wang khairat RM700 dalam tabung itu telah gunakan oleh ahli tersebut kerana membiayai kematiannya atau anggota keluarganya maka kekosongan itu perlu diisi semula bagi pembiayaan jika berlaku kematian anggota keluarga lain pada masa depan.

Kos pengurusan pengkebumian mayat juga mungkin meningkat dari setahun ke setahun. Hari ini kosnya adalah RM700 tetapi mungkin lima tahun lagi kosnya meningkat menjadi RM900.

Oleh itu ahli baru yang mendaftar pada lima tahun akan datang kenalah membayar ikut harga kos semasa iaitu RM900. Manakala ahli lama yang telah membayar RM700 itu tidaklah perlu membayar kos tambahan walaupun kos pengkebumian telah meningkat kepada RM900, ini kerana telah mengambil kira dividen yang diperolehi oleh pihak pengurus khairat keatas simpanan wang tabung khairat dalam bank sudah cukup untuk menampung tambahan kos yang meningkat itu.

Begitu juga kalau ahli lama yang telah menggunakan bahagian wang khairatnya kerana membiayai kematian anggota keluarganya, apabila dia hendak membaharui bahagian khairatnya yang telah kosong itu akan dikenakan ikut harga semasa bukan lagi seperti harga mula-mula dia mendaftar dulu. Setiap ahli dibenar untuk mendaftar atau membayar lebih dari satu bahagian khairat pada satu masa, ini dapat mengelakkan dia dari membayar lebih mahal jika bayaran dibuat pada masa akan datang disebabkan peningkatan kos.

Kalau kanak-kanak atau bayi yang meninggal mungkin hanya dipotong setengah atau tiga suku dari bahagian khairat tersebut. Oleh itu jika anggota keluarga adalah kanak-kanak yang meninggal dunia, ahli khairat tersebut hanya perlu menambah setengah atau tiga suku sahaja bagi memenuhkan kembali bahagian khairatnya yang telah digunakan itu.

Kadang-kadang mungkin ada penduduk di kawasan itu yang tidak mampu membayar bahagian khairatnya. Satu cara untuk mengatasi masalah ini, pihak masjid yang berwajib menguruskan mayat akan menghantar seorang pegawai masjid ke rumah simati, dengan izin waris beliau akan mengutip semua derma yang disumbangkan orang ramai yang datang menziarah bagi menampung kos pengkebumiannya. Jika wang yang dikutip itu lebih dari kos yang diperlukan, wang lebih itu hendaklah dipulangkan kepada waris si mati.

Selain dari itu ahli khairat juga boleh menggunakan bahagian khairatnya kepada jiran yang belum mendaftar menjadi ahli khairat dengan syarat ada kebenaran bertulis dari ahli tersebut kepada pihak pengurus tabung khairat bagi mengarahkan pemindahan itu. Mungkin telah dibuat persetujuan antara ahli dengan keluarga jiran tersebut untuk membayar atau mengganti semula bahagian khairat tersebut selepas selesai mayat dikebumikan. Atau mungkin juga ada ahli yang kaya secara sukarela mendermakan bahagian khairatnya kepada jirannya yang tidak mampu menjadi ahli khairat.

Sekiranya ada saudara-mara dari luar datang berkunjung ke rumah ahli dan tiba-tiba dia meninggal di rumah ahli tersebut maka pihak khairat ditempat itu boleh menguruskan mayat saudaranya itu untuk dikebumikan di kawasan situ dengan menggunakan bahagian khairat ahli tadi, asalkan mendapat kebenaran bertulis darinya.

Sebaliknya jika ahli pula yang berkunjung kerumah saudara-maranya di luar kawasannya dan dia meninggal dunia dan dikebumikan di sana maka waris atau anggota keluarganya boleh menuntut semula bahagian khairat ahli tersebut atau memindahkan bahagian khairat itu kepada anggota keluarga lain.

Jika ahli khairat kena berpindah rumah kediaman ke tempat lain disebabkan pindah kerja atau sebab lain maka ahli boleh mengeluarkan bahagian khairatnya mengikut harga semasa. Jika masa mendaftar dahulu harga satu bahagian khairat adalah RM700 dan pada masa dia berpindah harga telah meningkat RM900 maka pihak pengurusan khairat hendaklah memulangkan sebanyak RM900 bukannya RM700.

Bagi meyakinkan lagi orang ramai untuk menyertai sekim khairat ini, segala wang keluar masuk akaun tabung khairat hendaklah telus dan direkodkan dengan sebaik-baiknya. Semua perbelanjaan dan urusan ada dokumen seperti resit, borang pendaftaran, rekod pembayaran ahli, nombor ahli, surat kebenaran pindahan bahagian khairat dan lain-lain lagi yang menjadikan sekim ini lebih kemas dan sistematik. Dan jika ada kelemahan perlulah dibaiki lagi dari masa ke semasa.

No comments:

Boikot Barangan Yang Membiayai Kekejaman Israel

my playlist


MusicPlaylistRingtones
Create a playlist at MixPod.com