Buat renungan saudara-saudara ku yang memilih wadah keganasan dalam perjuangan:
"Bukanlah tujuan Nabi itu diturunkan untuk membunuh manusia kafir tetapi adalah untuk mengeluarkan manusia dari kekafiran".

Thursday, December 25, 2008

Bahasa Melayu, hidup segan mati tak mahu ~ ref Malaysiakini

Asalnya bahasa manusia ini hanya satu, iaitu bahasa Nabi Adam, kerana semua manusia bermula dari Nabi Adam dan Hawa. Setelah berkembang biak dan berpindah ke merata pelusuk dunia , manusia ini telah berpisah antara satu kelompok dengan kelompok yang lain sehingga membentuk bahasa, bangsa mereka yang tersendiri dan berbeza antara satu sama lain setelah mengalami evolusi masa, iklim dan tempat.

Perlu

Bahasa adalah satu alat yang penting untuk membolehkan manusia berkomunikasi atau berhubung antara satu sama lain. Memang sukar untuk kita memahamkan ucapan dan kehendak orang lain kalau tidak dapat memahami bahasa mereka. Inilah fungsi utama bahasa, melaluinya kita dapat memahami orang lain dan orang lain dapat memahami kita dengan lebih mudah.

Tentulah keadaan jadi mudah jika semua manusia menggunakan satu bahasa sahaja. Kalau kita merujuk kepada sistem pembinaan program computer, di sana ada apa yang dipanggil sebagai ‘bahasa mesin’. Bahasa mesin adalah bahasa yang berasaskan nombor binary yang boleh difahami oleh semua pengeluar computer, tidak kira jenama apa pun.

Kita juga boleh mengambil pelajaran dari ‘bahasa mesin’ dalam computer ini, di mana semua manusia tidak kira bangsa dan Negara dapat memilih satu bahasa yang boleh digunakan sebagai satu bahasa dunia. Bila ada ‘bahasa dunia’ ini, ia akan memudahkan kita berhubung dengan semua manusia di dunia ini. Untuk lebih adil, satu bahasa dunia perlu dicipta untuk dijadikan bahasa yang boleh digunakan oleh semua bangsa.

Bahasa dunia

Setiap bangsa mempunyai bahasa mereka sendiri dan berbangga dengan bahasa mereka. Sudah tentu setiap bangsa inginkan bahasa mereka menjadi ‘bahasa dunia’. Orang Inggeris mungkin tidak dapat menerima kalau bahasa Cina dijadikan bahasa dunia, begitu jugalah sebaliknya.
Oleh itu bahasa dunia mestilah satu bahasa yang bukan berasal dari mana-mana bangsa, tetapi suatu bahasa yang baru yang diciptakan untuk menjadi ‘bahasa dunia’.

Secara teorinya memang mudah untuk kita menciptakan satu ‘bahasa dunia’ yang akan digunakan oleh semua manusia, tetapi pada realitinya tidaklah semudah itu. Bahasa bukanlah suatu perkara yang boleh dipaksakan kepada manusia, tetapi ia melibatkan sosio budaya manusia itu sendiri yang telah terbentuk secara evolusi dan semulajadi. Manusia bukanlah mesin seperti robot dan computer.

Maharaja Shih Huang Tee di Negara China telah berjaya menyatukan huruf tulisan-tulisan Cina yang berbeza mengikut daerah dan suku kaum , hasilnya hari ini hanya terdapat satu rupa bentuk tulisan Cina sahaja. Namun demikian baginda tidak pernah pula menyatukan beribu dialek bahasa cina yang berbeza kepada satu dialek sahaja. Kenapa baginda tidak cuba melakukannya? Jawapannya mudah, kerana ini suatu perkara yang sukar dan mustahil boleh dilakukan.

Bangga

Pendekatan yang boleh kita ambil di masa ini ialah menggunakan bahasa yang paling popular untuk digunakan sebagai bahasa dunia. Bagi kita di Malaysia, bahasa yang dianggap popular dan digunakan meluas dalam berbagai bidang ialah Bahasa Inggeris. Kalau kita rakyat Malaysia telah bersetuju untuk mengambil Bahasa Inggeris sebagai bahasa universal, maka tumpuan harus diberi untuk mengembangkan penggunaan bahasa itu keseluruh lapisan masyarakat.

Mungkin ada pencinta-pencinta bahasa ibunda dan mereka yang mempunyai semangat kebangsaan yang tinggi tidak akan bersetuju dengan cadangan ini. Tetapi tidakkah mereka itu sedar, peranan utama bahasa hanyalah sebagai alat pengubung antara seorang manusia dengan manusia lain, tentu mereka boleh menerima hakikat bahawa kita tidak perlu terlalu taksub kepada bahasa ibunda sahaja. Kita sebenarnya boleh menggunakan apa bahasa sahaja, yang penting dengannya kita boleh berkomunikasi dengan manusia lain.

Kadang-kadang orang-orang politik suka memainkan sentimen bahasa ibunda ini bagi mendapatkan keuntungan politik. Mereka suka dilihat sebagai pejuang bahasa ibunda semata-mata untuk meraih sokongan dan undi dari kaum-kaum mereka semasa kempen pilihanraya.

Padahal ahli-ahli politik ini bila bercakap dan ditemuramah lebih suka dan lebih lancar bercakap menggunakan bahasa Inggeris daripada menggunakan bahasa ibunda mereka sendiri. Tidak kiralah ahli politik itu orang Melayu, orang Cina atau pun orang India, semuanya sama saja.

Sikap ahli politik yang hipokrit ini semakin menyukarkan kita untuk memilih satu bahasa untuk dijadikan bahasa utama untuk kita berkomunikasi antara rakyat.

Tidak patriotik

Kadang-kadang kita kena bersikap rasional bila ingin mempertahankan bahasa ibunda kita. Dalam keadaan tertentu kita kena lihat kepentingan sesuatu perkara itu kepada kemajuan kepada Negara dan bangsa kita. Mungkin ada pihak yang menuduh kita tidak patriotik bila mengutamakan bahasa asing berbanding bahasa ibunda kita sendiri.

Tetapi kalau dengan sikap kita yang ingin menggunakan bahasa asing itu untuk tujuan memajukan bangsa kita setanding dengan bangsa-bangsa maju di dunia ini, saya rasa sikap sedemikian itu lebih patriotik lagi.

Dalam dunia moden sekarang ini, peribahasa yang mengatakan ‘bahasa menunjukkan bangsa’ tidak boleh diguna pakai lagi jika perkataan ‘bahasa’ itu merujuk kepada bahasa pertuturan. Tetapi peribahasa itu masih relavan jika ‘bahasa’ yang dimaksudkan itu merujuk kepada budi bahasa, hidup dan adat resam bagi menandai sesuatu bangsa itu. Orang Cina yang fasih berbahasa Inggeris tidak mestinya akan menjadikannya bangsa Inggeris.

Orang Melayu di Malaysia juga bukanlah mempunyai dailek yang sama. Selain dari mempunyai dailek-dailek kedaerahan atau negeri, mereka juga terdiri dari berbagai suku kaum yang mempunyai bahasa-bahasa tersendiri seperti Jawa, Banjar, Bugis dan lain-lain lagi.

Tentulah keadaan akan menjadi sukar sekiranya orang Jawa, orang Banjar, orang Bugis tidak mahu menerima dan menggunakan bahasa Melayu sebagai bahasa pengantar di sekolah, sebaliknya ingin mengekalkan bahasa suku-suku kaum mereka di sekolah.

Walaupun saya menggunakan bahasa daerah yang daileknya berbeza dengan bahasa Melayu yang menjadi bahasa pengantar di sekolah, tetapi saya dapat menerima dan menyerap keadaan tersebut. Apabila di sekolah dan membuat urusan rasmi kita akan menggunakan bahasa Melayu standard yang boleh difahami oleh semua orang Melayu di seluruh negara. Walaupun saya terpaksa membelakangkan dailek daerah saya tetapi ini tidak bermakna saya tidak patriotik.

Setiap kali saya balik kampong saya akan menggunakan bahasa daerah saya. Selain dari mereka memahami dailek daerah tersebut, mereka juga lebih selesa kalau kita bertutur menggunakan dailek daerah yang telah sebati dengan kehidupan harian mereka itu.

Tetapi saya kena terima hakikat, dailek daerah saya ini tidak boleh pergi jauh dan tidak perlu pun bagi saya untuk memperjuangkannya. Bagi saya yang lebih penting ialah penduduk di daerah saya ini dapat memahami bahasa Melayu yang standard yang khalayak penggunanya lebih luas. Dengan itu mereka dapat menerebus peluang yang lebih luas untuk memajukan diri mereka.

Bahasa Inggeris

Bahasa Melayu standard yang digunakan di sekolah-sekolah telah dapat melonjakkan peluang-peluang anak-anak yang di lingkungi kedaerahan ini pergi lebih jauh dan lebih tinggi dalam membina kerjaya mereka. Ini kerana bahasa Melayu standard ini telah digunakan meluas dan dalam segala bidang di Negara kita berbanding bahasa dan dailek daerah yang penggunaannya amat terbatas.

Di zaman IT dan komunikasi canggih ini, bahasa Melayu tidak dapat mengangkat dirinya setanding dengan perkembangan teknologi ini. Kita tidak boleh salahkan bahasa Melayu tetapi kesalahan itu adalah disebabkan oleh orang kita sendiri yang jauh ketinggalan dalam meneroka ilmu-ilmu baru, terutamanya dalam bidang sains dan teknologi.

Sebaliknya Jepun, Korea dan beberapa Negara maju lain dapat berdiri dengan bahasa mereka sendiri, ini kerana orang-orang mereka sendiri menjadi peneroka dalam bidang teknologi termaju, setanding dengan Amerika dan UK.

Oleh itu kita di Malaysia tidak ada pilihan selain dari mengambil dan menggunakan bahasa-bahasa Negara maju ini kalau kita inginkan Negara kita dapat pergi lebih jauh dan lebih tinggi setanding dengan negara mereka.

Dalam memilih ‘bahasa dunia’ yang patut kita gunakan untuk Negara kita, bergantung kepada dua kriteria utama. Pertama, bahasa tersebut mestilah bahasa yang digunakan meluas dalam bidang sains dan teknologi termaju. Yang kedua, bahasa tersebut mestilah digunakan oleh ramai orang di seluruh dunia. Di zaman dunia tanpa sempadan dan globalisasi ini, satu bahasa yang boleh difahami oleh semua orang akan menjadi sangat penting. Dengan bahasa itu kita dapat berurusan dengan mudah dengan orang lain di serata dunia. Segala peluang terutamanya perniagaan akan terbuka luas untuk kita.

Bahasa bukanlah hak milik sesuatu bangsa atau Negara, sesiapa saja boleh menggunakan apa bahasa sahaja yang dia suka. Dan tidak menjadi kesalahan kalau kita menggunakan bahasa lain tanpa meminta izin terlebih dahulu dari pengguna asal bahasa (bahasa ibunda) itu.

Bagi saya bahasa Inggeris adalah bahasa yang sesuai untuk kita pilih sebagai ‘bahasa dunia’ untuk Negara kita. Bahasa Inggeris memang memenuhi kedua-dua kriteria yang disebutkan tadi. Selain dari itu bahasa Cina (Mandarin) juga boleh dipertimbangkan menjadi ‘bahasa dunia’ untuk Negara kita.

Walaupun bahasa Jepun dan bahasa Korea adalah bahasa yang maju tetapi ia tidak memenuhi kriteria yang kedua. Bahasa Jepun dan Korea tidak ramai penggunanya di seluruh dunia, terbatas dalam Negara mereka sahaja.

Sayu

Memang kita rasa sayu kalau apa yang menjadi amalan kita atau tradisi kita pupus bagi menyesuaikan dengan perubahan zaman. Banyak hasil seni tradisional kita, seperti wayang kulit, mak yong, dan lain-lainnya telah mengalami kepupusan. Walaupun kita berasa sayu bila mengenangkannya tetapi hakikat ini kita kena terima. Semua kesenian dan hiburan lama ini telah diambil alih oleh medium hiburan yang moden dan sentiasa akan mengalami perubahan.

Kalau dulu kita tinggal di kampong di rumah kayu, tetapi sekarang kita tinggal di kawasan Bandar di rumah batu, rumah bertingkat yang suasana dan cara hidup yang sangat berbeza dari kampong.

Walupun kita rindukan suasana kehidupan di kampong, tetapi kita terpaksa korbankan itu semua dan kita perlu melalui perubahan itu demi untuk kebaikan kita juga.

Kita berasa sayu bila melihat anak-anak kita tidak dapat menguasai bahasa daerah seperti kita kerana kita telah berpindah jauh dari kampong kita, tetapi ini juga terpaksa kita korbankan demi kebaikan mereka juga.

Satu hari nanti bahasa Melayu yang kita gunakan hari ini juga mungkin akan pupus disebabkan kita telah menekankan penggunaan ‘bahasa dunia’ yang kita telah pilih untuk Negara kita. Memang kita semua berasa sedih jika perkara ini berlaku, tetapi pastinya kita tidak akan menyesal dengan pilihan kita itu, kerana semua ini kita lakukan untuk kebaikan masa depan bangsa dan Negara kita juga.

Saya percaya semua bahasa-bahasa kecil di dunia ini, termasuklah bahasa Melayu akhirnya akan mengalami kepupusan seperti pupusnya bahasa Jawa, Banjar dan Bugis pada hari ini. Akhirnya semua manusia di dunia ini akan menuju kearah penggunaan satu ‘bahasa dunia’. Asal kita dari satu bahasa iaitu bahasa Nabi Adam dan berakhir dengan kembali semula kepada satu bahasa. Saya difahamkan, di alam akhirat juga kita semua akan menggunakan satu bahasa juga.

5 comments:

SUKJ said...

Salam Bro,

T.kasih kerana sudi ikuti blog saya. Selamat Maju jaya.

abe MIE 'TERJAH' said...

salam hormat.

ada masa sila lawat website saya.

http://pkrpasdap.blogspot.com
http://pena-picisan.blogspot.com

Faizal Zakaria's Blog said...

Burung serindit terbang melayang,
Terbang hinggap di ranting mati,
Bukan ringgit dipandang orang,
Pandang atas bahasa budi.

Tingkap papan kayu bersegi,
Sampan sakat di Pulau Angsa,
Indah tampan kerana budi,
Tinggi bangsa kerana bahasa.


(( Renungkan )) Ke Mana Kita Mahu Pergi?
http://TeamPemudaUMNO.blogspot.com
Forum Generasi Muda
http://Forum1Malaysia.blogspot.com
Pakatan Antara Parti Lawan Tidak Kekal
http://pro-faizal.blogspot.com

BangsaMalaysia said...

Salam..

Berkenaan isu bahasa, bahasa yang patut digunakan dalam urusan rasmi di Malaysia hanyalah bahasa Melayu..

Kerana semua rakyat Malaysia faham..

Bahasa Inggeris juga penting untuk kita terus ke hadapan, tapi tidaklah sampai semua orang perlu mengetahui bahasa Inggeris, sampai tukang kebun kat sekolah pun nak kena fasih bahasa Inggeris..

Dan perlu lah kita sedar bahawa untuk menjadi negara maju, bukanlah kita mesti mengorbankan bahasa Melayu, cuba kita lihat Jepun, China, Jerman, Rusia, Perancis, mereka ini tidak langsung menggunakan bahasa Inggeris..

Bahasa bukanlah alasannya, yang penting tahap pemikiran dan juga daya usaha rakyat itu sendiri yang menentukannya

tunlim80 said...

Hang tuah kata hidup melayu....laksamana sunan kata agama dulu baru bangsa...seperi yg saya kata tepuk dada tanya selera...thanks see u

Boikot Barangan Yang Membiayai Kekejaman Israel

my playlist


MusicPlaylistRingtones
Create a playlist at MixPod.com