Buat renungan saudara-saudara ku yang memilih wadah keganasan dalam perjuangan:
"Bukanlah tujuan Nabi itu diturunkan untuk membunuh manusia kafir tetapi adalah untuk mengeluarkan manusia dari kekafiran".

Friday, November 09, 2012

Ungkapan ‘Raja dan rakyat berpisah tiada’, sudah tidak sesuai lagi


Ungkapan ‘raja dan rakyat berpisah tiada’ adalah menggambarkan eratnya hubungan antara pemimpin dan rakyat.  Di zaman dulu pemimpin orang Melayu adalah raja, Negara akan menjadi aman dan makmur jika ada hubungan yang erat antara raja dan rakyat.

Tetapi zaman sekarang, pemimpin tertinggi kita ialah Perdana Menteri di peringkat Negara dan Menteri Besar dan Ketua Menteri di peringkat negeri. Oleh itu untuk disesuaikan di zaman sekarang, ungkapan yang lebih tepat ialah ‘pemimpin dan rakyat berpisah tiada’. Memang benar, untuk keamanan dan kemakmuran Negara, perlu ada persefahaman dan hubungan erat antara pemimpin dan rakyat.

Ungkapan ‘raja dan rakyat berpisah tiada’ tidaklah sesuai lagi digunakan pada masa ini. Raja pada masa ini hanyalah sebagai Ketua Negara sahaja dan baginda tidak berperanan secara langsung dengan urusan dan permasalahan rakyat. Yang lebih dekat dengan rakyat jelata ialah Perdana Menteri, Menteri Besar dan Ketua Menteri.

Semua polisi dan dasar yang melibatkan rakyat adalah ditentukan atau di bawah kuasa Perdana Menteri sebagai pemimpin negara. Oleh itu hubungan pemimpin dengan rakyat mestilah dalam keadaan yang erat dan saling kasih mengasihi, agar dasar-dasar yang digubal tidak membebankan atau menyusahkan rakyat.

Kalau pemimpin tidak mempunyai rasa belas kepada rakyat, sudah tentu rakyat juga tidak akan rasa senang dan tenteram dengan pemimpin tersebut. Sudah pasti selepas pilihanraya, pemimpin yang tidak bertimbang rasa seperti ini akan berpisah jua dengan rakyat.

1 comment:

Anonymous said...

mana boleh raja kaya raya rakyat miskin paap

Boikot Barangan Yang Membiayai Kekejaman Israel

my playlist


MusicPlaylistRingtones
Create a playlist at MixPod.com