Buat renungan saudara-saudara ku yang memilih wadah keganasan dalam perjuangan:
"Bukanlah tujuan Nabi itu diturunkan untuk membunuh manusia kafir tetapi adalah untuk mengeluarkan manusia dari kekafiran".

Sunday, March 21, 2010

Mudah mencari 7P, 7M dan 7K dalam Bahasa Melayu

Mungkin ramai antara kita yang masih ingat kepada satu dasar yang dipanggil 3M yang diperkenalkan di peringkat sekolah rendah pada satu masa dulu. 3M tersebut bermaksud Menulis, Membaca dan Mengira.

Di universiti awam negara kita pula ada polisi yang digelar 7P, yang menggalakkan tenaga pengajarnya terlibat secara aktif dalam 7 bidang iaitu Pengajaran, Penyelidikan, Penulisan, Penyeliaan, Pentadbiran, Perundingan dan Perkhidmatan Masyarakat.

Dalam Bahasa Melayu kita tidak ada masalah untuk menamakan polisi atau dasar yang kita buat menggunakan huruf awalan yang serupa, sekalipun untuk mengumpulkannya hingga menjadi 10P atau 10M atau 10K, kalau kita mahu. Ini kerana imbuhan atau penambahan dalam Bahasa Melayu terletak di bahagian depan kata dasar (akar) di samping di bahagian akhirnya.

Imbuhan seperti ‘Per’, ‘Ke’ dan ‘Me’ adalah penambahan yang memang terletak di depan kata akar. Oleh itu apa yang dikatakan sebagai 3M atau 7P itu bukanlah melambangkan kata akar tetapi hanyalah merupakan huruf-huruf imbuhan sahaja. Kalau kita renungkan semula, sebutan kepada 3M dan 7P itu sebenarnya tidak mempunyai apa-apa keunikan. Kerana kata dasar untuk 3M itu adalah Tulis, Baca dan Kira, sepatutnya disebut TBK.

Polisi yang pernah diperkenalkan oleh kerajaan suatu masa dulu yang disebut sebagai BCA, begitu unik kerana huruf-huruf singkatan ini semuanya menggunakan kata akar dari perkataan Bersih, Cekap dan Amanah.

Oleh itu tidak hairan kalau kita melihat kepada nama-nama singkatan (kependekkan), samada ada nama polisi, nama pertubuhan, nama jabatan dan kementerian, mesti ada huruf P, atau B, atau K, atau M. Oleh kerana huruf-huruf ini seperti wajib ada dalam nama-nama singkatan, menyebabkan nama-nama ini seperti hilang keunikannya.

Singkatan ‘KK’ terkenal untuk Kementerian Kesihatan, walhal ia hanya merupakan huruf-huruf dari imbuhan ‘Ke’. LPKP merupakan panggilan singkatan untuk Lembaga Perlesenan Kenderaan Perdagangan, mengandungi imbuhan ‘Per’.

Sebaliknya dalam struktur Bahasa Inggeris pula, imbuhan banyak terletak di bahagian akhir kata dasar seperti imbuhan ‘ion’, ‘ed’, ‘ment’ dan ‘ing’. Sebagai contoh, ‘Developed’, ‘Development’ dan ‘Developing’, yang datang dari kata akar ‘Develop’.

Dapat kita perhatikan, imbuhan kepada kata akar Bahasa Inggeris tidak menjejaskan huruf awalan kata dasar itu sendiri. Apa sahaja imbuhan yang kita tambah kepada kata akar ‘Develop’, huruf awalnya terus kekal sebagai huruf ‘D’ yang melambangkan kata akar itu sendiri. Untuk mengetahui apakah imbuhan yang digunakan dalam nama yang menggunakan huruf-huruf singkatan ini, kita kenalah melihat namanya dalam tulisan yang penuh.

Singkatan ‘UN’ adalah nama untuk pertubuhan United Nations. Di dalam Bahasa Melayu ia dinamakan sebagai ‘PBB’ atau penuhnya Pertubuhan Bangsa-bangsa Bersatu, yang terkandung huruf awal imbuhan ‘Per’ dan ‘Ber’. Oleh itu nama singkatan dalam Bahasa Inggeris adalah lebih unik berbanding dalam Bahasa Melayu.

Apakah kita perlu merombak dan menukar cara menulis nama yang menggunakan huruf-huruf singkatan ini?

Saya berpendapat memang baik kalau kita menggunakan huruf awalan kata dasar dalam menulis nama-nama singkatan bagi memberi keunikan dan lebih penghayatan kepada nama-nama tersebut.

Sebagai contoh nama singkatan untuk Pertubuhan Bangsa-bangsa Bersatu wajar ditulis sebagai TBS yang mengambil awalan huruf kata akarnya iaitu Tubuh, Bangsa dan Satu.
Tidak patut kata imbuhan menjadi lebih penting dari kata akar, sehingga huruf awalan imbuhan menjadi sebahagian dari nama singkatan itu.

Boikot Barangan Yang Membiayai Kekejaman Israel

my playlist


MusicPlaylistRingtones
Create a playlist at MixPod.com