Buat renungan saudara-saudara ku yang memilih wadah keganasan dalam perjuangan:
"Bukanlah tujuan Nabi itu diturunkan untuk membunuh manusia kafir tetapi adalah untuk mengeluarkan manusia dari kekafiran".

Monday, April 23, 2007

PEMBAHAGIAN PUSAKA MENGIKUT ADAT

Tuhan itu Maha Bijaksana. Kalau kita meneliti setiap yang diciptanya, semuanya dicipta sangat sempurna sekali. Dalam mencipta sesuatu Dia tidak pemah melakukan proses 'try and error' seperti yang sering manusia lakukan dalam mencipta sesuatu.

Tidak pernah Tuhan itu lupa mewujudkan mekanisma air sejat naik menjadi awan bila Dia menjadikan sungai mengalir dari daratan ke laut. Tentulah akan kering air sungai kalau Dia terlupa nak menjadikan mekanisma kejadian awan itu.


Bagaimanalah kalau Tuhan itu tersilap menjadikan kanta dalam mata manusia sehingga kita tidak boleh melihat dengan jelas dan terang. Terpaksalah kita memakaikan cermin mata kepada kanak-kanak yang dilahirkan supaya penglihatan mereka dapat dibetulkan semula.


Seperti mana Tuhan tidak pemah silap dan lupa bila Dia menciptakan sesuatu begitulah juga Dia tidak pemah silap dan lupa bila Dia menurunkan isi Quran kepada kita. Tidak ada apa yang dilupakan oleh Allah tentang apa pun berkaitan isi kandungan Quran itu, ini telah pun diperakukan oleh Allah di dalam Quran itu sendiri.


Adalah sangat bahaya percakapan orang yang mengatakan hukum yang di buat oleh manusia itu lebih baik dari hukum yang disarankan oleh Allah dalam Quran. Bimbang perkataan seperti itu seolah-olah seperti mereka mengatakan manusia lebib bijak dari Allah yang menciptakannya.


Pemah saya meminta pendapat beberapa orang tua di Negeri Sembilan tentang kenapa pembahagian harta pusaka mengikut cara adat khususnya tanah pusaka masih di amalkan di negerl itu. Ramai dari mereka itu mengatakan pembahagian cara adat ini lebih baik bebanding cara faraid (agama Islam) kerana ia dapat membela dan memberi perlindungan kepada wanita-wanita di negeri ini bila berlaku perceraian.


Jawapan mereka yang seperti itu menyebabkan saya berfikir panjang, telah terlupakah Tuhan akan perkara membela nasib wanita yang bercerai ini semasa Dia menciptakan hukum faraid yang begitu jelas diperincikan dalam Quran itu. Tidak mungkin Tuhan itu terlupa, Maha Suci Tuhan dari sifat tersebut. Semestinyalah Tuhan lah yang lebih bijak dan lebih mengetahui tentang kehidupan manusia yang dijadikanNya ini. Sungguh bahaya perkataan orang-orang tua ini, bimbang seperti seolah-olah mereka mengatakan hukum manusia itu lebih baik dari hukum Allah.


“Tuhan itu tiada keliru dan tiada lupa”............ Thaha ayat 52.


Dosa kerana kesalahan tidak melaksanakan hukum Allah kerana tidak ada upaya atau kuasa untuk melaksanakannya mungkin bolehlah di maafkanNya. Tetapi bagaimana kalau mengatakan bukum manusia lebih baik dari hukum Allah, kerana ini samalah seperti mengatakan manusia lebih bijak dari Allah, silap-silap tanpa disedari oleh mereka boleh membawa kepada syirik, nauzubillah.


Hukum Allah itulah sebenamya yang lebih baik dan lebih berkat. Islam itu bermakna selamat sejahtera, sesiapa yang mengamal dan menghayatinya dalam kehidupannya pasti akan beroleh kesejahteraan. Di sebalik kebaikan yang didakwa oleh pengamal adat harta pusaka di Negeri Sembilan ini, terdapat beberapa kelemahannya yang begitu nyata di zaman sekarang ini. Mungkin ia sesuai untuk suatu masa di zaman dahulu, tetapi ia tidaklah sesuai untuk sepanjang masa seperti hukum Quran yang sentiasa relevan dan sesuai sepanjang zaman.


Kesan dari amalan pembahagian harta cara adat ini telah menyebabkan anak-anak lelaki Negeri Sembilan yang berkahwin dengan orang luar dan bekerja di perantauan tidak balik lagi selepas mereka bersara. Mereka lebih senang membina kehidupan di tempat lain kerana mereka tidak ada tanah untuk balik ke kampung asal mereka. Mengikut adatnya anak lelaki memang tidak dapat mewarisi tanah pusaka.


Kehilangan anak-anak lelaki Negeri Sembilan akibat perantauan ini menyebabkan negeri ini banyak mengalami kekurangan tenaga fizlkal dan mental yang sepatutnya boleh digembelingkan bagi membangunkan negeri ini. Tidak dinafikan Negeri Sembilan banyak juga melahirkan bijak pandai dan graduan-graduan universiti tetapi penghijrahan mereka yang tidak kembali itu tidak dapat dimanafaatkan kembali oleh negerl ini. Itulah antara sebab-sebab sampai sekarang Negeri Sembilan masih mundur berbanding negeri-negeri jirannya. Salah satu faktor kemunduran negeri ini adalah kerana adat yang sudah tidak relevan lagi itu mencengkam kuat masyarakat di negeri ini. Kalau negeri tidak membangun dan mundur akhirnya bukan sahaja nasib kaum wanita tidak dapat dibela, malah nasib kaum lelaki di negeri inipun tidak ketentuan.


Untuk kebaikan dan kemajuan negeri ini maka masyarakat di Negeri Sembilan perlulah membuang amalan pembahagian harta cara adat yang lapuk ini. Kita ambilah dan ikutlah cara sepertimana yang telah ditunjukkan oleh Allah dalam Quran. Tidak salah kita mencipta aturan kehidupan kita mengikut fikiran kita sendiri, tetapi jika ada aturan yang lebih baik kenapa pula kita tidak mahu berubah kepada yang lebih baik. Apa lagi aturan itu datangnya dari Allah yang tentunya paling sempuma.


"Sekiranya engkau turut kemahuan mereka sesudah datang pengetahuan kepada mu, tentulah engkau termasuk orang-orang yang melanggar peraturan”......... Al-Baqarah ayat 145.


Kalau masyarakat Negeri Sembilan telah mempunyai kesedaran tentang Islam yang tinggi, maka sudah sampai masanyalah mereka berunding dengan pihak kerajaan untuk menghapuskan sama sekali pembahagian tanah cara adat ini. Undang-undang perlulah digubal oleh pihak kerajaan negeri atau persekutuan supaya tidak membenarkan lagi berlakunya pembahagian harta pusaka dan tanah secara adat lagi dimana-mana jua di negeri ini kecuali tanah yang sebelum itu telah dipusakai secara adat. Di samping itu kerajaan kenalah menggalakkan dan membenarkan pemilik tanah secara sukarela membahagikan tanah pusaka yang dipusakainya secara adat itu kepada anak-anaknya atau warisnya secara Islam. Wallahualam.

1 comment:

Aks Persada said...

hmmm...tuan masih belum memasuki usul pada inti pati sari adat lagi, tak menngapalah, pelan pelan lah utk tuan mengenal sesuatu yg tuan belum kenal...saya letakkan di sini Al Kahfi..."..mrk memusuhi sesuatu yg mrk tidak tahu"...selamat beramal

Boikot Barangan Yang Membiayai Kekejaman Israel

my playlist


MusicPlaylistRingtones
Create a playlist at MixPod.com